دکترفرزانه نوریان

متخصص روانشناسی بالینی ،روان درمانگر،هیپنوتراپیست ،درمانگرتخصصی اتفاقات تروماتیک (آسیب زا )،مدیر عامل مجموعه تورنومنت شخصیت (نهاد بین المللی شخصیت شناسی) عضو سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ایران /عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران / عضو انجمن بین المللی هیپنوتیزم

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مهارت‌ها

روان درمانگر

درمانگراتفاقات تروماتیک EMDR

درمانگراختلالات شخصیت

زوج درمانگر

سکس تراپیست

درمانگرتخصصی خیانت ،شکست عشقی

درمان آسیبب های خاص سوگ تجاوز

درمان خاطرات تلخ گذشته

سوابق شغلی

پروژه‌ها

دوره ها و گواهینامه ها

دوره هیپنوتراپی (هیپنوتیزم درمانی )

موسسه: انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

حضور در کنگره بین المللی هیپنوتیزم آسیایی

موسسه: انجمن بین المللی هیپنوتیزم آسیا

دوره تخصصی MMT

موسسه: دانشگاه شهید بهشتی

تماس با من